Plats: Stockholm
+46 739619035
info@musafastigheter.se

Persondatapolicy och Användningsvillkor

Vi gör världen lite vänligare

Läs dessa villkor noga innan du besöker webbplatsen

Persondatapolicy avseende hemlighållande av personuppgifter på www.musafastigheter.se

När du lämnar uppgifter om dig själv till Musa Fastigheter AB, till exempel ditt namn, tar vi naturligtvis mycket allvarligt på att skydda dina uppgifter och följer samtidig datainspektionens regler. Personuppgifter, e-post, datafiler och annan personlig information i anslutning till ditt konto kommer naturligtvis att hanteras på ett tillfredsställande sätt och endast vara tillgängliga för dig.

Vid misstanke om missbruk, trakasserier, kriminella aktiviteter och liknande kommer Musa Fastigheter AB dock att kunna vidarebefordra uppgifterna till polisen. Alla uppgifter behandlas ansvarsfullt och förvaras på tillfredsställande sätt. Musa Fastigheter AB kan dock inte hållas ansvariga om utomstående orättmätigt skaffar sig tillgång till uppgifter som du har lämnat till Musa Fastigheter AB – t.ex. i samband med överföring av e-post eller vid inbrott i datasystem tillhörande Musa Fastigheter AB.

Genom ditt besök på www.musafastigheter.se godkänner du följande villkor:

Innehållet på Musa Fastigheter webbplats ägs i sin helhet av Musa Fastigheter med stöd av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehållna. 

Musa Fastigheter tillåter endast att du för privat bruk sparar eller skriver ut utdrag från webbplatsen. Innehållet på Musa Fastigheter webbsidor får användas endast i informationssyfte och på ett sådant sätt att det inte skadar Musa Fastigheter anseende. Information som finns på denna webbplats får inte ändras utan skriftligt tillstånd från Musa Fastigheter. Individuella dokument på våra webbsidor kan vara föremål för ytterligare villkor, som då anges i dessa dokument.

Du får inte överlåta material till någon annan person om du inte upplyser dem om dessa villkor och de accepterar de skyldigheter som dessa villkor innebär. Tillgång till våra webbsidor kan inte, indirekt eller på annat sätt, tolkas som en licens eller annan rättighet att använda sig av något varumärke som visas på webbsidorna utan föregående skriftligt medgivande från Musa Fastigheter. De logotyper, företagssymboler, registrerade och oregistrerade varumärken, produktnamn samt andra immateriella rättigheter och immateriella tillgångar som tillhör bolaget ägs av Musa Fastigheter.

Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatsen för att sända spam eller oönskade meddelanden, utge dig för att vara Musa Fastigheter AB eller någon annan, förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera eller agera på ett sätt som påverkar andra användare negativt. Du försäkrar att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med detta avtal, inklusive de lagar och bestämmelser som följer av detta avtal, samt att följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler. Om du inte följer ovan nämnda får du inte använda webbplatsen; Musa Fastigheter AB är inte juridiskt bundet av detta avtal och förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i förhållande till sådana överträdelser.

Innehållet på Musa Fastigheter hemsida tillhandahålls enligt nuvarande förutsättningar. Musa Fastigheter AB lämnar inga garantier av något slag med avseende på tillgänglighet, korrekthet, exakthet och tillförlitlighet av informationen på dessa sidor. Musa Fastigheter är inte heller ansvariga på något sätt för direkta, indirekta eller tillfälliga följdskador, förluster, kostnader eller utebliven vinst i samband med det faktum att du besöker dessa sidor. Musa Fastigheter förbehåller sig rätten att ändra sidor eller ta bort tillgången till dem när som helst utan särskilt informationsgivande.

Musa Fastigheter webbsidor eller sidor som är kopplade till dem, att du inte har kunnat få tillgång till informationen på dessa sidor eller att du har använt eller försökt använda information på sidorna. Musa Fastigheter skall dessutom inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador i samband med störningar, utelämnande, avbrott, felaktigheter, datorvirus eller systemfel, även om Musa Fastigheter eller dess representanter informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Musa Fastigheter ansvar, om något, är begränsat till det som är tvingande enligt svensk lag.

Musa Fastigheter tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part och som länkas till från Musa Fastigheter webbsidor. När du följer länkar till en tredje parts webbplats, skall du kontrollera och godkänna webbplatsens användarvillkor innan du använder webbplatsen. En länk till en tredje parts webbplats innebär inte att Musa Fastigheter stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som nämns på webbplatsen.

Scroll Up

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.