Plats: Stockholm
+46 739619035
info@musafastigheter.se

Miljöpolicy

Vi gör världen lite vänligare

Miljöpolicy

I vår affärsidé ingår miljö och kretsloppstänkande som en plattform för val av produkter, arbetsmetoder och transporter.

Därför ska vi

 • Vi ska minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och tekniskt möjligt för att uppnå vårt miljömål
 • Att minska vår miljöpåverkan inom alla områden ligger högt på vår strategiska plan för att minska våra miljöutsläpp
 • I all vår verksamhet ska vi följa miljölagar, föreskrifter och lokala regler, för att påverka miljöarbetet
 • Våra medarbetare strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete genom att prioritera miljövänliga alternativ
 • I möjligaste mån prioriterar vi att arbeta med varor som innebär en mindre belastning på miljön för att tydliggöra vår miljöprofil
 • Vi fokuserar på att ha en fungerande avfallshantering, utvecklad för såväl eget avfall som kunders relaterande avfall, detta skall i möjligaste mån materialåtervinnas och sorteras för att maximera miljönyttan
 • Vårt arbete går ut på att alltid vara aktiva i och delta med stort engagemang i våra kunders miljöarbete genom att agera ansvarsfullt och hållbart 
 • Informera och introducera vikten av miljöpåverkan, internt och externt för att öka kunskap och förståelse för hur miljön påverkas av företagets verksamhet
 • Informera och kommunicera öppet och transparant för att visa på vårt bidrag till ett hållbart samhälle 
 • Genom vårt miljöarbete vill vi medverka till att våra kunder och allmänheten ska kunna identifiera vår verksamhet som aktiv inom miljöområdet
 • Vårt brinnande intresse lägger grunden till att vidmakthålla vår miljöprofil så att vi uppnår våra miljömål
Scroll Up

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.